Crezul nostru este bazat pe Biblie - Sfânta Scriptură, pe care o considerăm fără greșeală, de neschimbat, clară și suficientă. Din ea provin încredințările noastre fundamentale despre:


DUMNEZEU

Este un singur Dumnezeu, care este desăvârşit în toate atributele Sale și care fiinţează în trei Persoane distincte, dar de aceeaşi esenţă: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.


PĂCAT

Orice încălcare a Cuvântului lui Dumnezeu este păcat. Toţi oamenii sunt robi ai păcatului, iar plata păcatului este moartea.


MÂNTUIRE

Omul nu are puterea de a se sustrage puterii și consecințelor păcatului. Singur Omul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a purtat păcatul întregii omeniri pe cruce. Mântuirea este actul răscumpărării prin credinţa în jertfa Domnului Isus Hristos.


SFINȚIRE

Este Duhul Sfânt cel care lucrează aducerea progresivă a credinciosului într-o stare după voia lui Dumnezeu. Sfințirea este o luptă spirituală zilnică, ce presupune împotrivire față de păcat și ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.


BISERICA

Este totalitatea celor ce cred în Domnul Isus Cristos şi Îl acceptă ca Mântuitor şi Domn personal. Biserica este un organism spiritual unic, creat de Dumnezeu din toţi răscumpărații Săi, care se adună în biserici locale și care practică botezul nou-testamentar şi Masa Domnului.


VIITOR

Mântuitorul Isus Hristos va reveni! Fiecare om va da socoteală de faptele sale înaintea lui Dumnezeu, singurul Judecător. Destinul veșnic al omului înseamnă rai sau iad. După judecată va urma o nouă creație desăvârșită și incoruptibilă, în care Dumnezeu va fi Suveran.


Pentru mai multe detalii și argumente biblice, consultați Mărturisirea de Credință a Creștinilor după Evanghelie.